Ga naar Google Video

UserID = Kijk_maar

Password = gajegang

Klik vervolgens op 'Sign in'.

 

Opmerking:

Doe dit bij iedere verwijzing òf vink aan 'Remember me on this computer', dan kunt u volstaan met 1 x aanmelden

terug